Skip til hoved indholdet
    Hjem Mød os Mød også

Forskningsprojekt VIA Family 2.0

Mød medarbejderne fra forskningsprojektet VIA Family 2.0 på 1. sal i Psykiatriens Hus.

VIA Family 2.0 er et forskningsprojekt, som sammenligner effekten af VIA Family 2.0 indsatsen med de nuværende tilbud til familier med en forælder, som har en psykisk sygdom.

Målgruppe

Forsøget er et tilbud til familier som:

  • har mindst ét barn mellem 0-17 år, som bor med én eller begge biologiske forældre
  • bor i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden
  • har mindst én forælder, der har haft kontakt til hospitalspsykiatrien
  • indenfor de seneste tre år har været i behandling for psykisk sygdom hos egen læge, praktiserende psykiater eller i hospitalspsykiatrien
  • har lyst til at deltage i en forebyggende indsats herunder samtaleforløb hos Center for Pårørende. 

Henvisning 

Ønsker du at tilmelde dig eller andre til projektet, eller vil du høre mere herom, så kontakt os på 21 31 07 27.

Når vi har modtaget en henvisning, kontakter vi hurtigst muligt familien og inviterer til en informationssamtale, hvor vi vil fortælle mere om, hvad det vil sige at være med i projektet. 

Familierne kan også selv henvende sig og får derefter tilbudt en informationssamtale.

 

Hvis du vil vide mere

Op mod en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, at én af deres forældre rammes af en behandlingskrævende psykisk sygdom, og forskning viser, at børn af forældre med psykisk sygdom er i øget risiko for at mistrives og for selv at udvikle psykisk sygdom senere i livet.  

Forældrene har en meget stor betydning i deres børns liv og har den største indflydelse på børnenes udvikling. Forældrene ønsker at være de bedst mulige forældre for deres børn og fra tidligere forskningsprojekter ved vi, at forældre, som har eller har haft en psykisk sygdom kan bekymre sig om, hvordan deres situation påvirker deres familie.

Familien tilknyttes en fast kontaktperson i to år. Kontaktpersonen skal være med til at sikre sammenhæng i indsatsen omkring familien og støtte familien ud fra deres ønsker og behov. Kontaktpersonen er en del af et tværfagligt team, hvilket gør, at der er mulighed for sparring med andre fagprofessionelle, når der er brug for det.

Sygeplejerske; Mette Christensen

Pædagog; Tille M. Hansen

Psykolog; Thea Vestergaard

Socialrådgiver og teamleder; Anne Thoft

Kontakt

Psykiatriens Hus

Saxogade 14b 9000 Aalborg

Ring til os

21 25 30 67
Planlagte aktiviteter er hverdage 8.00-16.00. Fredag 8.00-13.00

Åbningstider

Telefontider

Psykiatriens Hus

Saxogade 14b
9000 Aalborg
Telefon 21 25 30 67